O firmě

Kvalita především

Naše firma zahájila činnost v lednu 1998 a již v prvním roce jsme dosáhli obratu 1,8 milionu Kč. Obrat firmy rostl a v roce 2004 překročil 10 mil. Kč.
Investicemi do nových technologií zvyšujeme výkonnost firmy a vhodnými organizačními opatřeními držíme dlouhodobě příznivé ceny našich výrobků při zachování vysoké kvality.

Naším cílem je uspokojit zákazníka od návrhu přes výrobu až po přímou dodávku na místo určení. 

Naši zákazníci pocházejí nejen z tuzemska, ale i ze zemí EU, Kanady, USA, Koreje, Japonska a dalších vyspělých zemí.

Našimi zákazníky jsou ve velké míře strojírenské firmy zaměřené na výrobu nářadí a nástrojů a dále pak výrobci hraček, vína, zbraní, skla a porcelánu

Spolupracujeme také s velkými reklamními a propagačními agenturami. Našimi zákazníky se stali např. Vitana, Peugeot, UNICEF a další.

Spolupracujeme na významných propagačních projektech v zemích EU.